Activiteiten 2013

In Honorem Sancti Nicolaï

Schola Cantorum Oosterhout zingt haar concert ‘In Honorem Sancti Nicolaï’ op donderdag 28 november 2013 om 20.00 in de Mariakerk, Wilhelminalaan 63 in Oosterhout (N.-Br.).

Het programma – waarin de Schola Sint Nicolaas bezingt - is verrassend samengesteld en zou zich zomaar op de feestdag van Sint Nicolaas in de Middeleeuwen afgespeeld kunnen hebben. ’s Morgens na de hoogmis een liturgisch spel, vervolgens na of misschien wel onder het middagmaal een aantal liederen en afsluitend in de namiddag de vespers.

** Filius Getronis

Een liturgisch spel uit de 12e eeuw, dat afkomstig is uit het klooster van  Saint-Benoit sur Loire in Fleury (F). Op dit moment bevindt het handschrift zich in de Bibliothèque Municipale va Orléans.

Het handschrift is gereconstrueerd door Anthony Zielhorst.

Het spel kent een rolverdeling, aanwijzingen voor het decor en emoties van de spelers.

In opdracht van koning Marmorinus ontvoeren zijn dienaren de zoon van Getron. Sint Nicolaas zorgt er uiteindelijk voor dat de zoon weer met zijn vader en de moeder herenigd wordt. 

De zang wordt begeleid door onder andere luit, draailier, fluiten en trom.

** Drie Sint-Nicolaasliederen 

uit ‘Sint-Nicolaasliederen’ van Henk van Benthem.

Congaudentes exsultemus

Het is het oudst bekende lied over Sint-Nicolaas. De oudste bronnen dateren uit de elfde eeuw. Het verhaal van de redding van de matrozen op zee staat centraal; hun hulpgroep vormt het hoogtepunt.

Salve, pater et patrone

De melodie komt uit Frankrijk en is uit de elfde eeuw. De tekst is uit de buurt van Utrecht en is in de veertiende eeuw ontstaan. Het lied verhaalt over de wonderdaden van Sint Nicolaas.

Ad S. Nicolaum

Populaire hymne uit 1614 waarin Sint Nicolaas uitbundig wordt bezongen.

** Vespers voor het feest van Sint Nicolaas

De vespers zijn gereconstrueerd door Jerry Korsmitnaar middeleeuwse manuscripten uit de Lage Landen, waaronder ms. NL/Uu 406 (Utrecht, 12e eeuw)

Schola Cantorum Oosterhout staat onder leiding van Rudi Oomen. Regie en vormgeving is van Walther Halters

 

 

Tentoonstelling Sint Nicolaas 'Oh, kom er eens kijken'

 

 

De tentoonstelling is ingericht in samenwerking met het speelgoedmuseum 'Op stelten'. De tentoongestelde elementen (boeken, tijdschriften, beelden en speelgoed) geven een interessant beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van de Sint Nicolaastraditie in Nederland, juist nu zwarte piet ter discussie staat.

 

donderdag 21 november om 20.00 uur werd de tentoonstelling geopend door de heer Van Wijk van het Sint Nicolaas Genootschap.

[Terug]