Activiteiten 2016

Jubileumjaar 2016

Zondag 3 januari 2016

Driekoningen:

De Schola zingt in de Verijzeniskerk Oosterheide, Oosterhout.

Kerstlied: 

Introitus: 'Ecce advenit';

Kyrie IX;

Gloria IX;

Tussenzang: 'Alleluia, vidimus stellam';

Acclamatie na het Evangelie: 'U komt de lof toe';

Credo I;

Acclamatie na de voorbeden: 'Heer, onze God wij bidden U, verhoor ons';

Offertorium: 'Puer natus in Bethlehem' (oud kerstliedje);

Sanctus IX;

Onze Vader;

Acclamatie na de consecratie: 'Als wij dan eten van dit brood';

Agnus Dei IX;

Communio: 'Vidimus stellam';

Slotzang: Kerstlied.

Jubileum aktiviteiten

Zondag 14 februari 2016

Programma van de viering van zondag 14 februari 2016, in de Sint Jansbasiliek,

aanvang 10.00 uur.

Eerste zondag van de Vasten.

-          Introïtus: “Invocabit me”(Graduale Romanum pag. 71);

-          Kyrie XVII C (van de vastentijd; (G.R. , pag. 765); 

-          Tussenzang: “Angelis suis” (G.R., pag. 7);

-          Na de tweede tussenzang± `Laudate omnes gentes`(Taize); 

-          Acclamatie na het evangelie: "U komt de lof toe" ; 

-          Credo I ;

-          Voorbeden: “Heer onze God, wij bidden U" ;

-          Offertorium: “Scapulis suis” (G.R., pag.76);

-          Sanctus XVII, (G.R., pag.765);

-          Acclamatie na de consecratie: “Als wij dan eten van dit brood”; 

-          Onze Vader; latijn gezongen of Nederlands gezegd?;

-          Agnus Dei XVII (G.R., pag.766);

-          Communio: “Scapuls suis” (G.R., pag.77);

Opening tentoonstelling

Tijdens de processie,  met het corpus zingt de schola: “Attende Domine est”.

Wie is de man van de Lijkwade ?

Expositie en lezing over de Lijkwade van Turijn in Sint-Jansbasiliek in Oosterhout

 

De opening van de tentoonstelling is op zondag 14 februari na de viering van 10.00 u.

Plaats: Sint-Jansbasiliek, Markt in Oosterhout


Tentoonstelling

 

De Lijkwade van Turijn is een eeuwenoud grafdoek met de afdruk van een gezicht sporen van een gekruisigde man. De grote vraag is: “Is dit de lijkwade van Jezus?” De lijkwade fascineert mensen en irriteert tegelijkertijd omdat het antwoord op de vraag ‘hoe zit het nu echt’, ondanks diepgaand wetenschappelijk onderzoek omstreden blijft.

De originele lijkwade wordt bewaard in de Dom van Turijn. Op de tentoonstelling, die in bruikleen is gegeven door de Sint Jan van Den Bosch, is een levensgrote, exacte kopie van de lijkwade te zijn. Daarnaast biedt de tentoonstelling o.a. een replica van de doornen kroon en toelichting op de diverse wetenschappelijke onderzoeken. De tentoonstelling is samengesteld door een team van gerenommeerde wetenschappers en was eerder te zien in Jeruzalem, Rome, Sacrament (VS) en Lissabon.

Openingstijden: van 14 februari t/m 13 maart, dinsdag t/m zondag van 13.30 – 16.00 u., vrijdag van 19.00 – 21.00 u.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Maandag 22 februari 2016

20.00 uur. in de Sint-Jansbasiliek, Markt in Oosterhout 

Lezing

Door pastoor Jeroen Smith uit Leiden. Hij is auteur van het boek ‘De Lijkwade van Turijn herzien’. Hij heeft zich welhaast in alle mogelijke vragen, onderzoeken, kwesties en hypotheses rond de lijkwade verdiept. Serieus wetenschappelijk onderzoek heeft al veel gegevens opgeleverd: het bloed is echt bloed, type AB. De desbetreffende persoon, een man, was ongeveer 1,80 m. lang, woog ongeveer 85 kg. en was tussen de 30 en 40 jaar oud. Over dit soort onderzoek, over de geschiedenis en over het mysterie dat rond de lijkwade blijft bestaan, spreekt pastoor Smith in een lezing die wordt ondersteund met lichtbeelden.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Uitgedaagd om keuzes te maken

De Cultuurcoaches

Waar kom ik vandaan, wat doe ik hier en waar ga ik in ’s hemelsnaam naar toe?

Met zeven miljard mensen op een bol die in vierentwintig uur éénmaal om haar as draait, en al draaiend in 365 dagen ook nog eens rond de zon.

Een geweldige kermisattractie en wie de kwast trekt, mag nog een rondje.

Maar heeft het ook betekenis? Een kwestie van leven en dood, in ieder geval!

Wat drijft mij? Welke keuzes maak ik? En wat betekenen die voor de ander?

Wereldgodsdiensten als wegwijzers? De Oerknal?

 

Uitdagingen voor het vak Beeldende Vorming (Tekenen/Handvaardigheid)

Afdrukken van een mens

Indrukken die mensen achterlaten

Inspiratie o.a. de schilderijen van Ans Markus

Afdrukken van gezichten in klei.

Resultaten van het werk van leerlingen VO zijn te zien tijdens de tentoonstelling in de basiliek van 1 t/m 30 maart 2016.

Via Dolorosa

Via Dolorosa is een interactieve fototentoonstelling over pesten die gebaseerd is op de kruisweg (Via Dolorosa) van Jezus. Het is een project van Lava,  bureau voor jeugdwerk, opvoeding en onderwijs uit Arnhem en bestaat uit 15 indringende kleurenfoto’s waarin samen met jongeren de kruisweg is vertaald naar hun belevingswereld rond pesten. Voor de hoogste klassen van het BO en laagste van VO is schoolinstructie met kant en klare opdrachten per foto is   beschikbaar.

De foto’s zijn te zien tijdens de tentoonstelling. Leerlingen bezoeken de tentoonstelling, al of niet in klassenverband.

Tentoonstelling 7 maart 2016 – 20 maart 2016

Maar vooral wil Via Dolorosa een inspiratie zijn om zelf aan de slag te gaan.

Waarom keken er 3,5 miljoen mensen in 2015 naar The Passion op TV?

Pesten, een eigen kruisweg; vernederen, uitlachen, slaan, schoppen, pootje lichten, vallen en opstaan, …

Zelf foto’s ensceneren met opnames in een professionele studio.

Verbindingen zoeken met vakken als Filosofie, Levensbeschouwing, Maatschappijleer, CKV, Beeldende Vorming.

Inspiratie o.a. Banksy.

Resultaten zijn te zien tijdens de tentoonstelling in de basiliek van 1 t/m 30 maart 2016.

Woensdag 9 maart 2016

Filmhuis Oosterhout

Woensdag 9 maart 2016. In samenwerking met het Filmhuis Oosterhout wordt The Passion of Christ gedraaid. Vertoning van de film in de Sint-Jansbasiliek in Oosterhout.

Donderdag 17 maart 2016

Zondag 20 maart 2016

Palmpasenstokken

Typisch Nederlands gebruik waarvan de herkomst onzeker is. In elke geval vanaf de 16e eeuw. Stok in de vorm van een kruis met een haantje van brood op de top, versierd met dertig rozijnen/snoepjes, eieren (nieuw begin), twaalf noten aan een slinger en buxustakken. Voor de reformatie in de 16e eeuw werd op Palmpasen een   processie door de stad gehouden om de intocht van Jezus in Jeruzalem na te bootsen. Toen de reformatie het houden van processies verbood werd het verhaal via de symboliek van de palmpasenstok doorgegeven. Processie Palmpasen zondag 20 maart 2016 in samenwerking met Catharinaparochie Oosterhout.

Vrijdag 25 maart 2016

Schola Cantorum Oosterhout; programma van de Goede Vrijdagviering op 25 maart 2016 in de Antoniuskathedraal in Breda, om 15.00 uur.

De viering begint in stilte;

Gebed;

Eerste lezing;

Antwoordpsalm: “In Manus tuas” ;

Tweede lezing voor het evangelie: “Christus factus est” ;

Passieverhaal van Johannes, (gregoriaans, door solisten); ;

Overweging;

Voorbede: “Wees ons genadig Heer, hoor ons gebed" ;

Kruisverering:  -  “Ecce lignum Crucis” ;  

-         “ Crucem tuam” ; 

-          “Popule meus” + “Hagios” ;

-            eventueel: “Quia eduxi te”, etc. en “ego propter”;   

Gebed;

Communio: “Crux fidelis” , zolang de communie duurt;

Wegzending met gebed.

Zondag 27 maart 2016

Het verstoppen van paaseieren stamt uit een Germaanse traditie. Het versierde ei, als symbool van vruchtbaarheid, werd in de akkers begraven zodat deze akkers op hun beurt vruchtbaar zouden worden. 

Met de Paashaas en de muziek voorop Paaseieren zoeken op Paaszondag 27 maart 2016.

Klokken of de Paashaas?

"Bim bam beieren, de klokken leggen eieren". Wie heeft dit deuntje niet gezongen toen hij klein was?

Ooit vertokken op Witte Donderdag de kerkklokken naar Rome en kwamen op Paasmorgen terug, vol met eieren. Hun lading lieten ze dan, feestelijk luidend, in de tuinen en parken vallen. Dat was het sein voor de kinderen om paaseieren te gaan zoeken. Nu brengt meestal de Paashaas de eieren. Mogelijk naar een oude Duitse legende waarin verteld wordt dat kinderen bij het zoeken naar paaseieren een haas zagen wegrennen.

Naar de Efteling

Op Paaszondag gaan we eieren zoeken. Op verzoek van de Schola heeft de Paashaas er 75 verstopt. Twee daarvan zijn van goud en vind je zo’n Gouden Ei dan win je twee kaartjes voor de Efteling. Voor kinderen die geen ei hebben gevonden, heeft de Pashaas natuurlijk altijd paaseitjes bij zich.

Verzamelen

Kinderen met hun ouders of opa’s en oma’s, zijn van harte welkom. Het verzamelen is op Paaszondag 27 maart om 11.30 u. op de Markt in Oosterhout. Met Ut Kaaiendonks Kepelleke d’Askruizen voorop brengt de Paashaas de kinderen dan naar de plek waar hij de eieren verstopt heeft. 

Schola Cantorum Oosterhout en Ut Kaaiendonks Kepelleke d’Askruizen; eenbijzondere combinatie en dit jaar ieder een jubileum. Toevallig wel! Proficiat!

Met dank aan:

Gemeente Oosterhout – Stroomversnellingsfonds Rabobank Amerstreek – Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant – Catharinaparochie Oosterhout - Ut Kaaiendonks Kepelleke d’Askruizen en de Paashaas!

Zaterdag 9 april 2016

Het afscheid van Henk Nuninga

Binnenbrengen van de kist 

(Tijdens het binnendragen van de kist zingt de Schola het ‘requiem’)

Koorzang: ‘requiem’                  

 Requiem aeternam dona eis Domine,

 et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus Deus,

in Sibi reddetur in Jerusalem

(Heer, geef hun de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen. Aan U behoort het gezang, God, op de Sion; en de aan U gedane gelofte wordt ingelost in Jeruzalem).

 Welkomstwoord – stilte – gebed

 Koorzang: ‘The Silver Swan'                                                                   (OKK)

 The silver swan, who living had no note,

 When death approached, unlocked her silent throat;

 Leaning her breast against the reedy shore,

 Thus sung her first and last, and sung no more:

 “Farewell, all joys; Oh death, come close mine eyes;

 more geese than swans now live, more fools than wise.” 

 (Orlando Gibbons)

 (De zilveren zwaan,

 die toen zij leefde geen noot voortbracht,

 ontsloot, toen de dood naderde,

 haar stille keel:

 vleide haar borst tegen de riet bedekte oever,

 en zo zong ze haar eerste en laatste,

en zong niet meer.

Vaarwel, alle genoegens,

Oh dood, kom mijn ogen sluiten;

Nu leven meer ganzen dan zwanen,

Meer dwazen dan wijzen).

 Persoonlijke woorden                                                                       (oud-collega’s)

 Persoonlijke woorden                                                                       (Sporters)

 Koorzang: ‘media vita’                                                                         (Schola)                    

Media vita in morte sumus;

quem querimus adjutorem, nisi te Domine?

Qui pro peccatis nostris juste irasceris.

Sancte Deus, Sancte fortis,

Sancte misericors Salvator,

amarae morti ne trades nos.

In te speraverunt patres nostri;

speraverunt, et liberasti eos.

Sancte, etc.

Ad te clamaverunt patres nostril;

clamaverunt, et non sunt confuse.

Sancte, etc.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sancte, etc.

 

(In het midden van het leven zijn we door de dood omgeven.

In wie zoeken we hulp anders dan in U, Heer?

Die door onze zonden met recht boos moge worden.

Heilige God, sterke heilige.

Meelijdende heilige, redder.

Geef ons niet over aan de bittere dood.

Op u hebben onze voorouders vertrouwd,

Zij hebben vertrouwd en u verloste hen,

tot u geroepen en zij ontkwamen,

op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd)

Lezing (psalm 121) en overweging           

Koorzang: ‘Je lève mes Yeux’ (psalm 121)                                                   (OKK)

Je lève mes yeux vers les montagnes...

D'où me viendra le secours?

Le secours me vient de l'Éternel,

Qui a fait les cieux et la terre.

L'Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme;

L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée,

Dès maintenant et à jamais.

Et la gloire soit au Père, au fils, au Saint Esprit

comme elle était a l’origine

Maintenant et toujours,

et pour le siècles des siècles, Amen

 

(Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid. Eer aan de vader en Zoon en de heilige Geest., van nu aan tot in eeuwigheid. Amen).

 

Persoonlijke woorden                                                                           (IJsco)

Persoonlijke woorden                                                                          (muziekvrienden)

 Koorzang: ‘Bleib bei uns’                                                                       (OKK)

 Bleib bei uns, denn es will Abend werden,

und der Tag hat sich geneiget,

bleib bei uns, denn es will Abend werden,

und der Tag hat sich geneiget.

O bleib bei uns, denn es will Abend werden.         Naar de tekst van lucas 24:29, J. Rheinberger

Persoonlijke woorden                                                                 (Leendert  van Gaalen)

 Aansteken van de kaarsen

tijdens het aansteken van de kaarsen luisteren we naar:

‘Ken je mij’, (psalm 139), (Trijntje Oosterhuis en Leonardo Amuedo, gitarist)

Gebeden                                                  

Koorzang: ‘Notre Père’ (M. Duruflé)                                                            (OKK)

Notre Père qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,

que ta volonté

soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne nous aujourdhui

notre pain de ce jour,

pardonne-nous nos offenses

comme nous pardonnons aussi à ceux

qui nous ont offensés,

et ne nous soumets pas à la tentation,

mais délivre-nous du mal.

 slotwoord/uitgeleide                                 

 Uitdragen van de kist

(terwijl de Schola zingt: ‘in Paradisum..)’

In Paradisum deducant te angeli

in tuo adventu suscipiant te martyres,

et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.

Chorus angelorum te suscipiat,

et cum Lazaro quondam paupere

aeternam habere requiem.

(De Engelen, zij mogen u geleiden naar het paradijs, de Martelaren mogen u ontvangen bij uw komst, en u brengen naar de heilige stad Jeruzalem. Het koor van Engelen moge u ontvangen en moogt gij, samen met de arme Lazarus, vinden de eeuwige rust).

Zondag 22 mei 2016

De Schola zingt om 11.00 uur tijdens de Eucharistieviering in de trappistenabdij OLV Koningshoeven te Berkel-Enschot (Tilburg).         

Introitus: "Benedicta sit"

Kyrie IV

Gloria IV

Graduale: "Benedicta es"

Alleluia: "Allelulia, Nenedictus es"

Acclamatie na het evangelie: "U komt de lof toe"

Voorbede: "Heer onze God, wij bidden U verhoor ons"

Credo III

Offertorium: "Benedictus sit"

 Sanctus IV

Acclamatie na de consecratie: "Als wij daan eten van dit brood"

Onze vader

Agnus Dei IV

Communio: "Benedicimus Deum"

Slotzang: "Salve Regina"

Zaterdag 28 mei 2016

Officiele opening van het themapark "History Land" in Hellevoetsluis 11.45.

Wij zingen een drietal keren op verschillende locaties, binnen en buiten. Het zijn korte optredens. Een van de locaties is de plaats waar kort geleden de resten zijn gevonden van een toren van een cisterciënzer abdij uit de twaalfde eeuw. ( dat is ook de voornaamste reden van de organisatie om ons te vragen).

Het voorlopig programma is als volgt:

Veni sancte Spiritus;

Veni creator Spiritus;

Victimae pascali laudes;

Salve Regina;

Puer natus in Bethlehem.

Zondag 9 oktober 2016

Nieuwe dubbel CD "Tussen Hemel en Aarde"

Bij gelegenheid van het jubileum brengt de schola een dubbelCD uit onder de titel "Tussen hemel en Aarde".

Zondag 9 oktober 2016 is de presentatie van deze CD in de torenkamer van de Sint-Jansbasiliek. Letterlijk dus tussen hemel en aarde.  In samenwerking met de Heemkundekring de Heerlijkheid Oosterhout. De toegang is gratis maar wees er snel bij. Het aantal bezoekers is, gelet op de bijzondere locatie beperkt.  

De verzamel-cd met fragmenten uit concerten/projecten uit de periode van 2012 t/m 2015: Hommage aan de Benedictijnen, Sint-Nicolaasspel Filius Getronis, Sint-Nicolaasvespers, Donkere Metten en uit E Ultreia, op weg naar Santiago de Compostela.

De tekst van de fragmenten op de dubbel CD is vinden met de volgende links:

 
http://deschola.nl/static/files/Hommage_aan_de_Benedictijnen_Tekst_en_Vertaling_CD1.pdf
http://deschola.nl/static/files/In_Honorem_Sanctie_Nicolaï_Tekst_en_vertaling_CD1.pdf
http://deschola.nl/static/files/Donkere_Metten_Tekst_en_Vertaling_CD2.pdf
http://deschola.nl/static/files/E_Ultreia_Tekst_en_vertaling_CD2.pdf
 

Zondag 30 oktober 2016

Jubileumconcert

In de Sint-Jansbasiliek in Oosterhout is het Jubileumconcert in samenwerking met het Byzantijns Koor Tilburg.

Donderdag 10, 17 en 24 november 2016

Workshop Gregoriaans

Cabaretier Herman Finkers verwoordt het treffend:

“Het mooie van Gregoriaans is, dat je het niet hoeft te zingen: het zingt al, je hoeft alleen maar mee te zingen! Ik heb vroeger wel eens meditatie geprobeerd, maar daar ga ik alleen maar nog meer van doordenken. Ik heb gemerkt dat als ik gregoriaans zing, zo geconcentreerd bezig ben met de tekst en met de muziek, dat ik in een soort cadans kom. De hersens zijn alleen maar met het zingen bezig. Als ik een kwartiertje gezongen heb, merk ik dat het bezonken is, dat het rustig is. Dan ligt het voor mij even heerlijk stil”

In april 2016 kunnen belangstellenden zich inschrijven voor een workshop Gregoriaans. De cursus bevat drie avonden en bestaat o.a. uit: Kennismaken met het Gregoriaans als bron van West-Europese muziek; het ontstaan, de mondelinge overlevering, de oude handschriften, notaties in neumen, de huidige kwadraatnotatie en de ontwikkeling meerstemmigheid. En natuurlijk zingen, veel zingen! 

Plaats: Effent college      Aanvang: 20.00 uur.

Woensdag 7 december 2016

Installatie Wijndelersgilde "Amalia van Solms" in het klooster Catharinadal.

De Schola zingt:

Veni Creator Spiritus;

Rorate Caeli;

Puer natus in Bethlehem;

Ave Maria.

Zondag 18 december 2016

Vierde zondag van de Advent.

De Viering begint om 10.30 in de Cathedraal in Breda.

Introitus: Rorate Caeli;

Kyrie XVII C;

Eerste tussenzang: Psalm 121, Laetatus sum;

Tweede tussenzang: Alleluia, veni Domine;

Acclamatie na het Evangelie:"Zo spreekt de Heer";

Credo III;

Acclamatie voorbeden: "God onze Heer";

Offertorium: Ave Maria;

Sanctus XVII;

Acclamatie na Consecratie: "Als wij dan eten van dit brood";

Onze Vader: Pater Noster;

Agnus Dei XVII;

Communio: Ecce Virgo;

                   Rorate Caeli (gedeeltelijk);

Slotzang:  "Nu daagt het in het Oosten";

Woensdag 21 december 2016

Kerstviering KBO Oosterhout

Plaats: Vredeskerk   Aanvang: 11.00 uur.

Voor de Eucharistieviering: Samenzang: "Nu zijt Wellekome";

Introitus: Dominus dixit;

Kyrie XVI;

Gloria VIII;

Tussenzang: Alleluia, Dominus dixit ad me

Acclamatie na het Evangelie: "U komt de lof toe";

Credo III;

Offertorium: Laetentur caeli;

Acclamatie: "Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons";

Sanctus XVIII;

Acclamatie na de Consecratie: "Als wij dan eten van dit brood";

Agnus Dei XVIII;

Communio:  Samenzang: "De herdertjes lagen bij nachte";

                   De Schola: Puer natus in Bethlehem;

Slotlied: "Er is een kindeke geboren op aard".

 Zaterdag 24 december 2016

Kerstavondviering om 18.00 uur in "De Doelen"

Pogramma volgt.

Tekst van de dubbel CD 'Tussen Hemel en Aarde

CD 1

Hommage aan de Benedictijnen

Vertaling Herman Tacke

nr 1 t/m 3

      

In Honorem Sancti Nicolai

Vertaling Herman Tacke 

Uit Filius Getronis CD1 nr. 4 t/m 30

   

  

    

CD 2

Donkere metten

Vertaling Herman Tacke

nr. 1 tm 11

  

   

     

E Ultreia

Vertaling Herman Tacke

nr.12 t/m 20