Activiteiten 2017

Dinsdag 3 januari 2017

10.30 Uitvaart van het oud scholalid Sjef Mertens in de Basiliek van St. Jan.

Introitus:  Requiem.

Bij het aansteken van de kaarsen:  Zo vriendelijk en veilig als het licht.

Na eerste lezing: Media vita in morte sumus.

Onze Vader.

Salve Regina.

Na de absoute:  Blijf mij nabij.

Bij het verlaten van de kerk: In paradisum.

 

Klanken uit een ver verleden

(vervolg van het project van 2017)

Het project begint met een workshop

dinsdag 21 en 28 maart en dinsdag 4 april.

In afwijking met vorig jaar is gekozen voor de dinsdag, zodat de gewone repetities van de schola ongestoord door kunnen gaan. Wel zullen er iedere workshop een aantal leden van de schola ter ondersteuning aanwezig zijn.

Door een te geringe belangstelling is deze workshop komen te vervallen.

Vrijdag 28 en zaterdag 29 april.

Studiedagen in de Abdij OLV van Koningshoeven in Tilburg.

Workshops onder leiding van deskundigen.

* Stemvorming en zangtechniek

* Handschriften en dynamiek

* Houding en uitstraling

 

Andere aktiviteiten en data.

Woensdag 29 maart.

Om 17.15 uur komen evenals gebeurde op 7 december 2016 Aspirant Wijndelers in Sint Catharinadal hun Acte van Verbinding ondertekenen.

Bij de aanvang van deze activiteit zingt de schola de volgende gezangen:

- Veni Creator Spiritus;
 
- Attende Domine;

- Ave Maria.

Woensdag 12, Donderdag 13 en Vrijdag 14 april.

Donkere metten

Schola cantorum oosterhout zingt de donkere metten van de goede week

De Donkere Metten zijn indrukwekkende meditaties op het lijden van Christus in een opeenvolging van psalmodie, klaagzangen van Jeremia en dramatische responsories. Door de eeuwen heen is het mooiste gregoriaanse repertoire in deze gezangen bijeengebracht. Voor de monniken was het Gregoriaans eten en drinken van de vroege morgen tot in de nacht. Zo laat Schola Cantorum Oosterhout het nog steeds klinken en het Latijn versterkt de mystiek.

 

De Metten maken deel uit van het getijdengebed in kloosters en worden ’s nachts of in de vroege ochtend gezongen.

In de middeleeuwen ontstaat in Noord-Europese kloosters het gebruik om tijdens de metten van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag de vijftien kaarsen, die in de verder donkere kerk branden, na het zingen van een psalm één voor één te doven zodat het steeds donkerder wordt, vandaar de naam;  Donkere Metten! In de 9e eeuw besluiten sommige abdijen dat ook op Witte Donderdag te doen.

Kaarsen en gerommel!

De kaarsen die worden gedoofd, verwijzen naar de apostelen, die, na het verraad van Judas, Christus één voor één verlaten. De laatst brandende kaars wordt niet gedoofd, maar weggeborgen. Vanuit de koorbanken klinkt dan gerommel. Het symboliseert het natuurgeweld van aardbeving en gedonder dat met Christus’ dood gepaard gaat. Op Paasmorgen wordt die brandende kaars weer teruggeplaatst; zinnebeeld van de verrijzenis, het nieuwe licht.

Welkom!

Beleef, samen met de Schola, in de late (donkere!) vooravond van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag deze drie bijzondere bijeenkomsten; het Triduum Sacrum.

Maar ook als u kiest voor één of twee avond(en), bent u natuurlijk van harte welkom.

In de Goede Week bestaan de Donkere Metten uit drie zo genaamde Nocturnen.

De Schola zingt telkens de eerste Nocturne van een bepaalde dag.

Zo duurt elke bijeenkomst maximaal 40 minuten. Let goed op de data en het aanvangsuur!

Plaats:

Sint-Jansbasiliek, Markt in Oosterhout

Data:

Woensdag  12 april om 21.00 uur, de Donkere Metten van Witte Donderdag.

Donderdag  13 april om 21.00 uur, de Donkere Metten van Goede Vrijdag.

Vrijdag  14 april om 21.00 uur, de Donkere Metten van Stille Zaterdag.

Schola Cantorum Oosterhout zingt onder leiding van Rudi Oomen

Vormgeving, Walther Halters.

De toegang is gratis, een vrije gave is van harte welkom!

 

Zaterdag 22 april.

De Schola zingt in de parochie Sint Jan in Oosteind. De viering begint om 19.00 uur.

Introitus: "Quasimodo geniti infantes";

Kyrie I;

Gloria I;

Tussenzang: "Alleluia, in die resurrectionis";

Credo III;

Acclamatie bij de voorbeden: "Heer onze God, wij bidden U";

Offertorium: "Angelus Domini";

Agnus Dei I;

Onze Vader: gebeden;

Communio: "Mitte manum tuam";

Slotzang: 'De Heer is waarlijk opgestaan".


Zondag 23 april (Beloken Pasen).

De Schola zingt in de Kathedraal van Breda

2e zondag na Pasen. Viering voor de overleden bisschoppen in de Kathedraal, Anthoniusstraat , Breda. De viering begint om 10.30.

- Introitus: "Quasimodo geniti infantes";

- Kyrie I;

- Gloria I;

- Eerste tussenzang: "Alleluia, In die resurrectiones";

- Sequentia: "Victimae Pascali";

- Tweedetussenzang: "Alleluia, Post dies octo";

- Acclamatie evangelie: "Zo spreekt de Heer, Wij danken God";

- Credo III;

- Acclamatie voorbede: "Doe ons herleven";

- Offertorium: "Angelus Domini";

- Sanctus I;

- Acclamatie Consecratie: "Als wij dan eten van dit brood";

- Agnus Dei I;

- Pater Noster;

- Communio: "Mitte manum tuam";

- Slotzang: "Het licht verdrijft de duisternis".

 

Zondag 30 april.

De Schola zingt om 11.00 uur tijdens de Eucharistieviering in de Abdij OLV Koningshoeven, Eindhovenseweg 3, Berkel-Enschot. Aanvang 11.00 uur.
 
- Introitus: “Jubilate Deo” ;

- Kyrie I;

- Gloria I;

- Eerste tussenzang: “Alleluia,cognoverunt”;

- Tweede tussenzang: “Alleluia, oportebat”;

- Acclamatie na het evangelie; “U komt de lof toe”;

- Credo I of III;

- Voorbeden: “Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons”;

- Offertorium:  “Lauda anima mea Dominum”;

- Sanctus I; 

- Acclamatie na de consecratie: “Als wij dan eten van dit brood" ;

- Onze Vader, latijn gezongen;

- Agnus Dei I;

- Communio: “Surrexit Dominus”;

-“Victimae Pascali laudes”;

(als de tijd dat toelaat). - Slotzang: “Salve  Regina”.

 

Dinsdag 6 juni  en vrijdag 16 juni.

De schola zingt bij de inzegening van de nieuwbouw van St. Catharinadal.

Gezongen wordt:

Veni creator.

Ave Maria.

Alleluia, Veni Sancte Spiritus.

Hymne: Victimae pascali.

 

Zaterdag 9 september.

De schola zingt om 18.00 uur in de Doelen tijdens een viering voor Willem Mertens, een van onze ereleden, die 65 jaar getrouwd is.

Na de viering werden we verrast met koffie en een gebakje.

Woensdag 27 september.

We verzorgen een uitvaartdienst voor Pietro de Jong in de Willibrorduskerk in Teteringen.

Het programma luidt als volgt:

- Introitus: Requiem, (Graduale pag. 669);
- Kyrie (pag. 767);
- Graduale: Requiem (pag. 670);
- Tractus: Absolve (pag. 672);
- Sequens: Dies Irae (kopie die Jan heeft gemaakt);
- Offertorium: Domine Jesu Christe (pag. 674);
- Sanctus (pag.767);
- Pater noster (gezongen);
- Agnus Dei (pag.677);
- Lux aeterna (pag.676);
- Absute: Libera me (staat niet meer in de graduale, kopie breng ik mee);
- In Paradisum (pag. 697).
 
Het is een viering latijnse mis in buitengewone vorm met o.a. de weinig gezongen gezangen 'Dies Ira' en 'Libera me'.

Zondag 8 oktober.

De schola zingt samen met de vrouwenschola 'Cum Jubilo' uit Watou (Belgie) om 10.00 uur in de Basiliek St. Jan een Hoogmis in het Latijn geinspireerd door de Missa in Mysterium van Herman Finkers.

Om 15.30 uur zingen de vrouwenschola 'Cum Jubilo' en de 'Schola Cantorum Oosterhout' in de Sint Paulusabdij, Hoogstraat 80, Oosterhout.

 Fragmenten uit het Hooglied onder de titel 'Tota Pulchra es'

 Zang - Dans - Poëzie - Marc Chagall

Entree van de beide schola's.

 

 

De dansers.

Zaterdag 11 november.

De schola zingt liederen uit de Codex Calixtinus op de Najaarsbijeenkomst van het genootschap van Sint Jacob. De bijeenkomst werd gehouden in het Florijncollege in Breda.  Het onderstaande programma is tweemaal uitgevoerd. Om 11.30 uur en 13.45 uur. Beide keren waren er ongeveer 35 bezoekers. Een aantal van onze liederen werden begeleid door Bert Verschoor (Doedelzak) en Ine Blom (Trom). Op deze bijeenkomst waren verschillende workshops en de uitvoering van de schola was een van de vele aktiviteiten. In totaal waren ongeveer 600 bezoekers van deze najaarsbijeenkomst. 

Het programma was als volgt:

   Tekst uit de Handelingen

 Salve festa dies (met trom)

 Kyrie Rex immense (met doedelzak)

     Tekst uit de codex

 Clementissimi

 Ad Seplucrum

 Kyrie Cunctipotens

     Uit het dagboek van een pelgrim

 Salvator Progressus

     Todos los sanctos (doedeCantiaca lzak en trom)

 Annua gaudia

     Tekst uit de codex

 Introitus

 Alleluia

 Benedicamus Sancti Iacobi

     Uit het dagboek van een pelgrim

 Dum pater Familias (met doedelzak)

 Ondertussen worden er dia’s vertoond.

 

Donderdag 16 november.

Zingen in Sint Catharinadal.
     - aanwezig 16.30 uur.
     -  in verband met processie zingen we met de "draagbarekaarsenmuziekstandaards".
     -  programma: Veni  creator Spiritus
                            Salve Regina (de eenvoudige);
                            Ave Maria (de uitgebreidere)

Woensdag 6 december.

 
Uitvaart van Huub Engel in de Vredeskerk aan de Rulstraat.
Aanvang: 11.uur

We zingen de drie volgende gezangen

 - Introitus: Requiem (Graduale);

- Media Vita (map);

- In Paradisum.

Woensdag 20 december.

 
Kerstviering van de KBO in de Vredeskerk in de Rulstraat.
      -  Aanvang 10.30 uur.
    
 - Programma:         Voor aanvang samenzang: Wij komen tesamen;
                                Intredezang: Dominus dixit (uit de map In Nativitate);
                                Na de lezing: Nato canunt omnia (idem);
                                Acclamatie na het evangelie: U komt de lof toe,
                                Kerstlied;
                                Collecte en offerande: Puer natus in Bethlehem, alleluia;
                                Onze Vader, vredeswens;
                                Schola: Verbum Patris (In nativitate);
                                Communio: Hodie Christus natus est (idem);
                                Slotlied: Er is een kindeke, met daarna de gezongen zegenbede.

Zondag 24 december.

Vierde zondag van de Advent

gezongen  H:Mis vanuit de Laurentiuskerk in Ginneken.

De viering wordt om 11.30  live uitgezonden op NPO 2
 
             Introitus: Rorate caeli desuper;
              Kyrie XVII, C;
             1e tussenzang: Graduale: Prope est Dominus;
             2e tussenzang: Alleluia, Veni Domine;
             Offertorium: Ave Maria;
             Sanctus XVII;
             Pater noster; (met eventueel de toevoeging: 
             Quia tuum est regnum et potestas, et gloria in saecula (?);
             Agnus Dei XVII;
             Communio: Ecce virgo concipiet.