Activiteiten 2019

Zondag 17 maart.

De schola geeft een concert in het cultureelcentrum "Het broeck" in Raamsdonk.

Het thema is "La Divina Commerdia" en Gregoriaans.

 

Een aantal canti vertellen het verhaal van de Divina Commedia afgewisseld met toepasselijke gregoriaanse gezangen. Het geheel wordt begeleid door het ensemble Diapason, een groep met verschillende autenthieke instrumenten en een dansgroep van H19.

Tijdens de uitvoering zijn etsen van Gustaaf Doré te zien.


Woensdag 17, Donderdag 18 en Vrijdag 19 april.

(De Goede Week)

De schola zingt om 21.15 uur in de Basiliek St. Jan de Donkere Metten.

De Donkere Metten zijn indrukwekkende meditaties op het lijden van Christus in een opeenvolging van psalmodie, klaagzangen van Jeremia en dramatische responsories. Door de eeuwen heen is het mooiste gregoriaanse repertoire in deze gezangen bijeengebracht. Voor de monniken was het Gregoriaans eten en drinken van de vroege morgen tot in de nacht. Zo laat Schola Cantorum Oosterhout het nog steeds klinken en het Latijn versterkt de mystiek.

De Metten maken deel uit van het getijdengebed in kloosters en worden ’s nachts of in de vroege ochtend gezongen.

In de middeleeuwen ontstaat in Noord-Europese kloosters het gebruik om tijdens de metten van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag de vijftien kaarsen, die in de verder donkere kerk branden, na het zingen van een psalm één voor één te doven zodat het steeds donkerder wordt, vandaar de naam;  Donkere Metten! In de 9e eeuw besluiten sommige abdijen dat ook op Witte Donderdag te doen.

Welkom!

Beleef, samen met de Schola, in de late (donkere!) vooravond van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag deze drie bijzondere bijeenkomsten; het Triduum Sacrum.

Ook als u kiest één of twee avond(en), bent u natuurlijk van harte welkom.

In de Goede Week bestaan de Donkere Metten uit drie zo genaamde Nocturnen.

De Schola zingt telkens de eerste Nocturne van een bepaalde dag.

Zo duurt elke bijeenkomst maximaal 40 minuten. Let goed op de data en het aanvangsuur!

Plaats en tijd:

Sint-Jansbasiliek, Markt in Oosterhout om 21.15 uur

 

Paaszaterdag 20 april

Schola Cantorum Oosterhout zingt op zaterdag 20 maart 2019 om 18.00 uur in het woonzorgcomplex "De Doelen" de paaswake. Voorganger is pater E. Leferink s.v.d

Plechtige opening,

Lumen Christ –Deo gratias,

“Exultet” (solo Rudi)

Laat juichen” (solo Cees) gevolgd door samenzang (GVL: 488;

Prefatie met slot herhaling: “Laat juichen”;

Tussenzang: “Iubilate Domino omnis terra” (Graduale Romanum Pag. 219);

Gloria I (Graduale Romanum Pag. 710) ;

Acclamatie na het Evangelie: “U komt de lof toe”;

Zegening van het water met de hernieuwing van de doopbelofte;

“Vidi Aquam” (Graduale Romanum Pag. 708);

Acclamatie bij de voorbede; “Heer onze God, wij bidden U verhoor ons”

Offertorium: “Dextera Domini” (Graduale Romanum Pag. 194);

Eucharistie;

Sanctus I (Graduale Romanum Pag. 714);

Communio: “Pascha nostrum” (Graduale Romanum Pag. 199);

Slotlied:  ”U zij de glorie” (GVL 532).

Zondag 19 mei.

De schola zingt in de St. Anthonius kathedraal in Breda om 10.30 uur de Mis. Het is de 5e zondag na Pasen "Cantate Domino".

Introitus: “Cantate Domino canticum novum” (Graduale Romanum Pag.225)

Kyrie I, (Graduale Romanum Pag.710);

Gloria I, (Graduale Romanum Pag. 712),

Eerste tussenzang: “Alleluia, mandatum novum” (nr. 2, bijlage);

Tweede tussenzang: “Alleluia, Christus resurgens” (Graduale Romanum Pag. 226);

Acclamatie na het evangelie: tekst/misboekje;

Credo III; (Graduale Romanum Pag. 774)

Acclamatie bij de voorbeden: tekstboekje;

Offertorium: “Iubilate Deo universa terra” (Graduale Romanum Pag. 227);

Sanctus I, (Graduale Romanum Pag. 714);

Acclamatie na de consecratie: tekstboekje;

Onze Vader

Agnus Dei I, (Graduale Romanum Pag. 714);

Communio: „Ego sum“ (Graduale Romanum Pag. 228); of: “Pacem meam” (eveneens Graduale Romanum Pag. 228);

Slotzang: boekje.

Waarschijnlijk na de viering een doopplechtigheid, waarbij dan de antifoon ”Deus, caritas est” gezongen wordt.


Zondag 2 juni.

De Schola zingt in de Michaelkerk in Breda tijdens de eucharistieviering om 11.30 uur de gezangen van de zevende zondag na Pasen.

Introitus: "Exaudi Domine, vocem meam";

Kyrie I;

Gloria I;

Tussenzang: "Alleluia, non vos relinquam";

Acclamatie na het evangelie:  "U komt de lof toe";

Credo III;

Acclamatie bij de voorbeden: "Heer, onze God, wij bidden U" of misboekje;

Offertorium: "Ascendir Deus";

Sanctus I;

Acclamatie na de consecratie: "Als wij dan eten van dit brood" of misboekje;

Onze Vader gesproken;

Agnus Dei I;

Communio: "Pater, cum essem cum eis";

Slotlied: Salve Regina.

 

Zondag 11 augustus.

De schola zingt de gezangen van de 19e zondag door het jaar in de mediaviering in de Sint Jansbasiliek te Oosterhout. Aanvang 10.30 uur.

 

Introitus: "Respice Domine";

Kyrie IV;

Gloria IV;

Eerste tussenzang: antifoon "Beatus populus" en psalm 33;

Tweede tussenzang: "Alleluia, Domine refugium";

Acclamatie na het Evangelie:"Verbum Domine; Laus tibi, Christe";

Credo III;

Acclamatie bij de voorbeden: "Te rogamus audi nos";

Offertorium: "In te speravi";

Sanctus IV;

Acclamatie na de consecratie: "Misterium fidei";

Onze Vader;

Agnus Dei IV;

Communio: "Panis, quem ego dedero";

Slotlied: "Salve Regina".

 

Zondag 22 september.

De Schola zingt in het Catharinadal de gezangen van de 25e zondag door het jaar. Voorganger: Dick van Geest. Aanvang: 9.30 uur.

 

Introitus: “Salus populi” (grad. 339);

Kyrie: VIII (pag. 738);

Gloria VIII (pag. 738);

Na de lezing: “Alleluia, confitemini Domino” (pag.340)

Acclamatie na het evangelie: “U komt de lof toe, u het gezang”

Credo III (pag. 774);

Acclamatie  bij de voorbeden: “Heer onze God, wij bidden U..);

Offertorium: “In te speravi” (pag. 322):

Sanctus: XVIII (pag. 740);

Acclamatie na de consecratie: “Als wij dan eten van dit brood..”)

Pater noster of Onze vader;

Agnus Dei: XVIII (pag. 740);

Communio: „Tu mandasti“ (pag. 342);

Slotzang: „Salve regina“ .

Donderdag 7 november.

 

Het Programma Onderweg Vredeskerk 7 november 2019.

Salve festa Dies.

Uit de Handelingen van de Apostelen 12,1-2.

Uit de Codex Calixtinus 13e eeuw.

Rex immense Pater.

5 april 2000, Halle (B).

13 april 2000, Compiegne (Fr).

Clementissime Deus.

Ad Sepulcrum beati Jacobi.

13 april 2000, Compiegne (Fr).

Kyrie Cunctipotens.

18 april 2000, Etampes (Fr.).

19 april 2000, Neuville-aux-Bois (Fr.).

Salvator progressus.

Todos los Sanctos, (doedelzak en trom).

23 april 2000, Cléry St. André (Fr.).

Annua Gaudia.

2 mei 2000, Ligugé (Fr.).

Jesus vocabit Jacobum.

9 juni 2000, Hortillas del Camino (Sp.).

Congaudeant catholici.

13 juni 2000, Calzadillia de la Cueza (Sp.).

22 juni 2000,Molina seca (Sp.).

Alleluia, sanctissimi apostele Jacobe.

Regi perennis gloriae.

1 juli 2000, Santiago de Compostele (Sp.).

Puisque le monde je quitte.

Het verhaal van mijn schoenen.

 

Zaterdag 23 november

De Schola zingt in Oosterheem de gezangen van Christus Koning in de eucharistieviering.

De voorganger is Pater Leferink (SVD).

Introitus: "Dignus est Agnus";

Kyrie: IV;

Gloria: VIII;

Tussenzang: "Alleluia, postestas eius";

Acclamatie na het evangelie: "U komt de lof toe";

Credo III;

Voorbeden: "Heer onze God, wij bidden U";

Offertorium: "Postula a me";

Sanctus: XVIII;

Acclamatie na de consecratie: "Als wij dan eten van dit brood";

Onze vader: gebeden;

Agnus Dei: XVIII;

Communio: "Sedebit Dominus rex";

Slotlied: "Christus Gij Heer van alle dingen".

 

Zaterdag 14 december

De Schola zingt om 18.00 uur  in De Doelen de gezangen van de IIIe zondag van de Advent in de woord en communieviering. Voorganger: Eline de Ronde. 

Introitus: "Gaudete";

Kyrie XVIIIa;

Tussenzang: "Alleluia, Excita Domine"

Acclamatie na het evangelie: "U komt de lof toe";

Credo III;

Voorbeden: "Heer onze God, wij bidden U";

Offertorium: "Benedicite";

Sanctus: XVIII;

Acclamatie na de consecratie: "Als wij dan eten van dit brood";

Onze Vader: wordt gebeden;

Agnus Dei: XVIII;

Communio: "Dicite Pusillanimes";

Slotlied: "Nu daagt het in het Oosten".

 

Zondag 22 decenber

De Schola zingt de gezangen van de IVe zondag van de Advent in de St. Anthoniuskathedraal. Aanvang 10.30.

Introitus: "Rorate caeli desuper";

Kyrie: XVIIc;

Eerste tussenzang: "Laetatus sum";

Tweede tussenzang: "Alleluia, Veni, Domine";

Acclamatie na het evangelie: "Verbum Domine, laus tibi Christe";

Credo: III;

Acclamatie bij de voorbeden: "Te rogamus audi nos";

Offertorium: "Ave Maria";

Sanctus: XVII;

Acclamatie na de consecratie: "Mysterium fidei: mortem tuam";

Pater noster: met daarna "Quia tuum et regnum";

Agnus Dei: XVII;

Communio: "Ecce virgo" en "Rorate caeli";

Orgelspel na afloop.