Activiteiten 2020

Donderdag 9 Januari

Na een korte repetitie zijn in De Beurs bij elkaar gekomen om het oude jaar 2019 af te sluiten en het nieuwe jaar in te luiden. Het oude jaar is ongelukkig geëindigd met het overlijden van schoonmoeder en de zwager van Kees, de voorzitter. Met Frans, die 21 december een herseninfarct gekregen heeft, gaat het geleidelijk beter. Hij is nu in een revalidatie centrum “Revant” en door de intensieve behandeling gaat het langzaam vooruit.

Dinsdag 14 januari

Herman Tacke een erelid van de schola is overleden van vandaag heeft de schola tijdens zijn uitvaart gezongen. Het was een stemmige uitvaart. De schola stond onder leiding van Kees omdat Rudi op vakantie was. ’s Middags was om 15.30 nog een uitvaart van Riet Marijnissen, de vrouw van Theo. Zij is na een lang ziekbed op 5 januari overleden en de schola heeft tijdens de crematieplechtigheid drie liederen gezongen (Media Vita, Ave Maria en In Paradisum). 

Donderdag 5 maart

La Divina Commedia - Oosterhout
De Schola Cantorum Oosterhout o.l.v. Rudi Oomen treedt weer op een bijzondere manier naar buiten. In de St. Jans basiliek te Oosterhout wordt een werk opgevoerd dat verhaalt over de tocht van Vergilius en Dante Alighieri vanuit de hel naar de hemel. Een tocht van loslaten en hindernissen met een hoopvol slot. Het is een totaal theaterstuk. Muziek op oude instrumenten, vertelling, beelden en natuurlijk zang. Laat u meevoeren door hemelse muziek.
 
Datum: donderdag 5 maart, 20:15u (inloop 19:45u)
Locatie: St. Jansbasiliek, Markt, Oosterhout
Entree: €10,00
Kaarten: via www.theaterdebussel.nl, aan de balie van het Theater, Torenplein 10, Oosterhout, of aan de kassa bij aanvang.
 
Hier enkele beelden van de uitvoering op 5 maart 2020.
 
 
Meer beelden van de uitvoering zijn te vinden onder het menukopje "Foto's".
 

Woensdag 8, Donderdag 9 en Vrijdag 10 april.

Vanwege de corona-crisis gaan deze activiteiten niet door.

(De Goede Week)

De schola zingt om 21.15 uur in de Basiliek St. Jan de Donkere Metten.

De Donkere Metten zijn indrukwekkende meditaties op het lijden van Christus in een opeenvolging van psalmodie, klaagzangen van Jeremia en dramatische responsories. Door de eeuwen heen is het mooiste gregoriaanse repertoire in deze gezangen bijeengebracht. Voor de monniken was het Gregoriaans eten en drinken van de vroege morgen tot in de nacht. Zo laat Schola Cantorum Oosterhout het nog steeds klinken en het Latijn versterkt de mystiek.

De Metten maken deel uit van het getijdengebed in kloosters en worden ’s nachts of in de vroege ochtend gezongen.

In de middeleeuwen ontstaat in Noord-Europese kloosters het gebruik om tijdens de metten van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag de vijftien kaarsen, die in de verder donkere kerk branden, na het zingen van een psalm één voor één te doven zodat het steeds donkerder wordt, vandaar de naam;  Donkere Metten! In de 9e eeuw besluiten sommige abdijen dat ook op Witte Donderdag te doen.

Welkom!

Beleef, samen met de Schola, in de late (donkere!) vooravond van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag deze drie bijzondere bijeenkomsten; het Triduum Sacrum.

Ook als u kiest één of twee avond(en), bent u natuurlijk van harte welkom.

In de Goede Week bestaan de Donkere Metten uit drie zo genaamde Nocturnen.

De Schola zingt telkens de eerste Nocturne van een bepaalde dag.

Zo duurt elke bijeenkomst maximaal 40 minuten. Let goed op de data en het aanvangsuur!

Plaats en tijd:

Sint-Jansbasiliek, Markt in Oosterhout om 21.15 uur

 

Laetare

Vanwege het 750 jarig bestaan van Catharinadal en het 80 jarig besstaan van de Schola Cantorum Oosterhout wordt een promotiefilm gemaakt voor het Middelbaar ondewijs.

Deze film is te zien onder de menukop "Geluid".