Activiteiten 2018

 

Zaterdag 17 februari.

De schola verzorgt om 16.30 de viering van de eerste zondag van de vasten in zorgcentrum Oosterheem, Hoefakker 200, Oosterhout.

Introitus: Invocabit me;

Kyrie XVIII;

Tussenzang: Graduale, Angelis suis;

Acclamatie na Evangelie: U komt de lof toe.;

Credo III;

Voorbeden: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons;

Offertorium: Scapulis suis ;

Sanctus XVIII;

Acclamatie na de Consecratie: Als wij dan eten van dit brood...;

Agnus Dei XVIII;

Communio: Scapulis suis;

Slotlied: Gedenken wij dankbaar ( GVL 441.


De schola zingt om 18.00 uur de wisselende en vaste gezangen van de eerste zondag van de vasten in zorgcentrum De Doelen, Keiweg 52, Oosterhout.


Zondag 18 februari.

De schola zingt om 10.00 uur de wisselende en vaste gezangen van de eerste zondag van de vasten in zorgcentrum De Volkaert, Dongepark 1, Dongen.

 Introitus: Invocabit me;

 Kyrie XVIII;

 Tussenzang: Graduale, Angelis suis;

 Acclamatie na Evangelie: U komt de lof toe.;

 Credo III;

 Voorbeden: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons;

 Offertorium: Scapulis suis ;

 Sanctus XVIII;

Acclamatie na de Consecratie: Als wij dan eten van dit brood...;

 Agnus Dei XVIII;

Communio: Scapulis suis;

Slotlied: Gedenken wij dankbaar ( GVL 441.

 

Woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 maart.

De schola zingt in de Basiliek St. Jan de Donkere Metten.

 

De Donkere Metten zijn indrukwekkende meditaties op het lijden van Christus in een opeenvolging van psalmodie, klaagzangen van Jeremia en dramatische responsories. Door de eeuwen heen is het mooiste gregoriaanse repertoire in deze gezangen bijeengebracht. Voor de monniken was het Gregoriaans eten en drinken van de vroege morgen tot in de nacht. Zo laat Schola Cantorum Oosterhout het nog steeds klinken en het Latijn versterkt de mystiek.

 

De Metten maken deel uit van het getijdengebed in kloosters en worden ’s nachts of in de vroege ochtend gezongen.

In de middeleeuwen ontstaat in Noord-Europese kloosters het gebruik om tijdens de metten van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag de vijftien kaarsen, die in de verder donkere kerk branden, na het zingen van een psalm één voor één te doven zodat het steeds donkerder wordt, vandaar de naam;  Donkere Metten! In de 9e eeuw besluiten sommige abdijen dat ook op Witte Donderdag te doen.

 

Welkom!

 

Beleef, samen met de Schola, in de late (donkere!) vooravond van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag deze drie bijzondere bijeenkomsten; het Triduum Sacrum.

 

Ook als u kiest één of twee avond(en), bent u natuurlijk van harte welkom.

 In de Goede Week bestaan de Donkere Metten uit drie zo genaamde Nocturnen.

 De Schola zingt telkens de eerste Nocturne van een bepaalde dag.

 Zo duurt elke bijeenkomst maximaal 40 minuten. Let goed op de data en het aanvangsuur!

 Plaats:

 Sint-Jansbasiliek, Markt in Oosterhout

 Data:

 Woensdag  28 maart 2018l om 21.15 uur, de Donkere Metten van Witte Donderdag.

 Donderdag 29 maart 2018 om 21.15 uur, de Donkere Metten van Goede Vrijdag.

 Vrijdag  30 maart 2018 om 21.15 uur, de Donkere Metten van Stille Zaterdag.

 Schola Cantorum Oosterhout zingt onder leiding van Rudi Oomen

 Vormgeving, Walther Halters.

 De toegang is gratis, een vrije gave is van harte welkom!

Zaterdag 14 april.

Op de repetitie van afgelopen donderdag heeft Hans gevraagd of er gezongen kon worden bij een uitvaart in de Begijnhofkapel. Rudi is met vakantie en er waren maar vijf leden in de gelegenheid (Cees, Adrie, Walther, Frans en Hans). Het was een kleine groep maar gelukkig is de Begijnhofkapel niet groot. Na contact met de voorganger Pastoor Steven de Koning is het programma vastgesteld. De enige afwijking met de vaste en wisselende gezangen was, dat we bij het offertorium het gezang ‘Media Vita’ hebben gezongen. De viering was heel sfeervol. Tijdens de communie hebben we het ‘Lux Aeterna’ afgewisseld met de meerdere verzen van psalm 129.

Zondag 29 april.

Een Vredesconcert in de Waalse kerk in de Catherinastraat, Breda.

De schola zingt:

Lux aeterna, luceat eis, afgewisseld met psalm 129 ;

Circumdederunt me gemitus mortis ;

Da Pacem Domine ;

Pacem meam vobis ;

Factus est Dominus ;

Benedictus Dominus Deus Israel ;

Te Deum laudamus ;

Deze zangstukken worden afgewisseld met orgelspel van Jerry Korsmit.

Vrijdag 4 mei.

op vrijdag avond 4 mei zingt de schola en speelt Jerry Korsmit in de Vredeskerk in Oosterhout na de dodenherdenking.

het programma is hetzelfde als zondag 29 april in de Waalse kerk in Breda.

Zaterdag 5 mei, Bevrijdingsdag.

GregoRap.


De schola en scholieren van Effent, Oelbert en Hanze maken een tournee door Oosterhout in een bus (De Doelen, Buurtstede, Winkelcentrum Oosterheide, Oosterheem, Winkelcentrum Arendshof, Bibliotheek en Markt)  en zingen samen met de leerlingen het GregoRap programma. Vertrek 13.00 uur.

 

Donderdag 31 mei.

Jaarvergadering. Informatie hierover is terug te vinden in de notulen van de jaarvergadering.

 

Zondag 3 juni.

De schola zingt afwisselend met Jerry Korsmit orgel in. de Oud-Katholieken kerk in Enkhuizen.

het programma is hetzelfde als zondag 29 april in de Waalse kerk in Breda.

 

Maandag 18 juni. 

Uitvaart van oud koorlid Piet Willems om 14.00 uur in de Paulusabdij. Het verzoek was bij Walther binnengekomen om de gezangen in de uitvaartdienst te verzorgen. Rudi was nog op vakantie maar was net op tijd terug. Verder waren Steven, Sjaan, Adrie, Jan, Hans, Ton Dusseldorp, Walther en Rudi in de gelegenheid om te zingen. Een broer van Piet heeft ook meegezongen. Het was een stemmige dienst, die werd geleid door diaken Steven Lange.

 

Woensdag 27 juni.

Afgelopen maandag ( 18 juni) nog hebben we ons oud-lid Piet Willems vanuit de Sint Paulusabdij uitgeleide gedaan; gisteren moesten we vernemen dat ons erelid Bernard Koning ter Heege na een betrekkelijk kort ziekbed, toch nog onverwacht snel, is overleden.

 

Bernard, mooie sonore bas, markante persoonlijkheid; meer dan 50 jaar voorzitter, het boegbeeld van onze Schola.

 

De uitvaart van Bernard vindt plaats om 11.00 uur vanuit de Verrijzeniskerk aan de Vondellaan. Pastoor Han Akkermans gaat voor in de dienst.


Maandag 29 oktober.

Om 17.00 uur komen evenals gebeurde op 29 maart 2017 Aspirant Wijndelers in Sint Catharinadal hun Acte van Verbinding ondertekenen.

Bij de aanvang van deze activiteit zingt de schola de volgende gezangen:

- Veni Creator Spiritus;
 
- Attende Domine;

- Ave Maria.

Zaterdag 10 november.

De Schola Cantorum Oosterhout verzorgt om 16.30 de viering in zorgcentrum Oosterheen. en om 18.00 in zorgcentrum De Doelen.

32e zondag door het jaar.

Introitus: Intret oratio mea;

Kyrie: XVI,

Gloria; VIII,

Tussenzang: Alleluia, Qui posuit;

Acclamatie: U komt de lof toe;

Credo III;

Voorbeden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons;

Offertorium: Gressus meos;

Sanctus: XVIII;

Acclamatie na de consecratie: U komt de lof toe..;

Agnus Dei: XVIII;

Pater noster/ Onze Vader;

Communio: Dominis regit me;

Slotzang: God groet u zuiv´re bloeme, (GVL 445) of : Zingt voor de Heer van liefde en trouw (GVL 565).

Zaterdag 24 november.

Op verzoek van Paul Don zingen we bij de uitvaart van Joop Don tijdens een woord en communiedienst in de Mariakerk in Breda.

De dienst begon om 13.00 uur. Als acclamatie na de lezingen zongen we een speciale melodie met de tekst “predicate, predicate, super  tecta predicate. Ik zeg ja, ik zeg amen op het woord van de Heer”. Er waren veel persoonlijke woordjes van kinderen, kleinkinderen en achter- kleinkinderen. De dienst duurde dan ook ruim twee uur. Na de dienst kregen we veel woorden van waardering voor het zingen. Een dag later kreeg Rudi nog een mailtje van Paul Don veel  waarderende woorden voor onze uitvoering.

Zondag 16 december.

De Schola Cantorum Oosterhout verzorgt op de 3e zondag van de Advent ("zondag Gaudete") om 10.30 uur de Mis in de St Anthonius kathedraal in Breda de Mis.

Introitus: Gaudete;

Kyrie XVII c;

Eerste tussenzang: Antifoon: Rorate caeli desuper;

Tweede tussenzang: Alleluia, excita, Domine;

Acclamatie na het Evangelie: zie Misboekje;

Credo III;

Acclamatie bij de voorbeden: zie Misboekje;

Offertorium: Benedixisti, Domine;

Sanctus: XVII;

Acclamatie na de consecratie: zie misboekje.;

Agnus Dei: XVII;

Pater Noster/ Onze Vader ?

Communio: Dicite; Pusillanimes;

Slotzang: zie misboekje (en/of Rorate Caeli)..


Woensdag 19 december.

De Schola Cantorum Oosterhout zingt om 13.30 uur in de Vredeskerk bij de jaarlijkse kerstviering van de KBO Oosterhout.

Volkszang: “Wij komen tezamen” (GVL: 556);

Intredezang: “Dominus dixit ad me” ;

Kyrie XVI;

Tussenzang: “Nato canunt omnia”;

Credo III;

Voorbeden: “Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons”;

Offerande: “Puer natus in Bethlehem”;

Onze Vader gesproken;

Agnus Dei XVIII;

Communie; “Hodie Christus natus est” en “Nu zijt wellekome” (GVL508);

Slotlied: “De herdertjes lagen bij nachte” (GVL 422).


Maandag 24 december.

De Schola Cantorum Oosterhout zingt om 18.00 uur in een kerstviering in Bejaardencentrum De Doelen.

Volkszang: “Wij komen tezamen” (GVL 556);

 Introitus: “Dominus dixit ad me”;

 Kyrie XVI;

 Gloria gesproken;

 Tussenzang: “Alleluia, Dominus dixit ad me "                                                                      “Stille Nacht”.

 Acclamatie na het evangelie: “U komt de lof toe, U het gezang” (GVL265);

 Na de overweging: “Het is geboren het Goddelijk kind”;

 Credo III;

 Voorbeden: “Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons”;

 Offerande: “Puer natus in Bethlehem”;

 Sanctus XVIII;

 Acclamatie na de Consecratie: “Als wij dan eten van dit brood” (GVL 304);

 Onze Vader gesproken;

 Agnus Dei XVIII;

 Communio: “Hodie Christus natus est”;                                                                              en volkszang: “Nu zijt wellekome” (GVL 508);

 Slotzang: “De herdertjes lagen bij nachte“ (GVL 422).