Activiteiten 2023

Aktiviteiten in 2023.

 

Workshop Gregoriaans

 

Altijd al Gregoriaans willen zingen?

Zonder te overdrijven is Gregoriaans wereldmuziek. Het klinkt vanaf 800 na Chr. tot op de dag van vandaag in kloosters, kapellen, kerken en kathedralen. Op alle continenten in dezelfde taal, het Latijn, en overal dezelfde eeuwenoude melodieën. Wie (meestal tijdens de vakantie) een kerk binnen wandelt en er klinkt Gregoriaans, ervaart hoe bijzonder deze muziek is. Gregoriaans, gemaakt voor de eeuwigheid, balsem voor de ziel. Samen met Hermen Finkers en André Kuipers bent u in goed gezelschap!

Wat is dat toch met Gregoriaans?

Herman Finkers (cabaretier): “Het mooie van Gregoriaans is, dat je het niet hoeft te zingen: het zingt al, je hoeft alleen maar mee te zingen! Ik heb vroeger wel eens meditatie geprobeerd, maar daar ga ik alleen maar nog meer van doordenken. Ik heb gemerkt dat als ik gregoriaans zing, zo geconcentreerd bezig ben met de tekst en met de muziek, dat ik in een soort cadans kom. De hersens zijn alleen maar met het zingen bezig. Als ik een kwartiertje gezongen heb, merk ik dat het bezonken is, dat het rustig is. Dan ligt het voor mij even heerlijk stil”

André Kuipers (astronaut): “Voor mij heeft het Gregoriaans iets magisch en universeels. Daarom is het geen wonder dat ik er tijdens mijn verblijf in de ruimte, er nu en dan voor koos, om Gregoriaanse muziek te luisteren bij de aanblik onze prachtige planeet tegen het decor van de sterrenhemel”.

Wie meer wil weten over het Gregoriaans, het zingen ervan zelf wil ervaren, wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop Gregoriaans, die Schola Cantorum Oosterhout aanbiedt. Ontdek de geschiedenis van het Gregoriaans – en de invloed ervan op de ontwikkeling van de West-Europese muziek én theater -, het notenschrift en de huidige interpretatie. Daarbij wordt uitgegaan van het Gregoriaans op basis van oude middeleeuwse handschriften uit verschillende kloosters, zoals die door de benedictijner monniken uit Solemnes (Fr.) zijn ‘vertaald’ en samengebracht in de Graduale Triplex (1978).

De workshop bestaat uit drie bijeenkomsten; zaterdag 25 februari, zaterdag 4 maart en zaterdag 11 maart, telkens van 10.00 – 12.30 u. in Curio Effent, Kruidenlaan 19 in Oosterhout. Na de laatste bijeenkomst is er een afsluitende lunch. Aanmelden kan via info@deschola.nl Curio Effent, Kruidenlaan 19 in Oosterhout. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Komen de zaterdagen niet uit, dan bestaat altijd de mogelijkheid om aan te sluiten bij de wekelijkse repetitie op donderdagavond van 20.00 -22.00 u. op hetzelfde adres.

 

Tot binnenkort wellicht en weet dat u welkom bent.

 

In het midden de huidige kwadraatnotatie. In het zwart erboven de notatie uit Laon (Frankrijk) en in het rood eronder de notatie uit Sankt Gallen (Zwitserland).

 

Donkere Metten.

De Schola zingt de Donkere Metten op Woensdag 5 april, Donderdag 6 april en Vrijdag 7 april 's avonds in de Basiliek St. Jan in Oosterhout.

 

Nadere mededelingen volgen.

 

 

 

 

VASTWEL 2023

 

Schola Cantorum Oosterhout zingt de Donkere Metten

De Donkere Metten van de Goede Week zijn indrukwekkende meditaties op het lijden van Christus in een opeenvolging van psalmodie, klaagzangen van Jeremia en dramatische responsories. Door de eeuwen heen is het mooiste gregoriaanse repertoire in deze gezangen bijeengebracht. Voor de monniken was het Gregoriaans eten en drinken van de vroege morgen tot in de nacht. Zo laat Schola Cantorum Oosterhout het nog steeds klinken en het Latijn versterkt de mystiek.

De Metten maken deel uit van het getijdengebed in kloosters en worden ’s nachts of in de vroege ochtend gezongen.

In de Middeleeuwen ontstaat in Noord-Europese kloosters het gebruik om tijdens de metten van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag de vijftien kaarsen, die in de verder donkere kerk branden, na het zingen van een psalm één voor één te doven zodat het steeds donkerder wordt, vandaar de naam;  Donkere Metten! In de 9e eeuw besluiten sommige abdijen dat ook op Witte Donderdag te doen.

Kaarsen en gerommel!

De kaarsen die worden gedoofd, verwijzen naar de apostelen, die, na het verraad van Judas, Christus één voor één verlaten. De laatst brandende kaars wordt niet gedoofd, maar weggeborgen. Vanuit de koorbanken klinkt dan gerommel. Het symboliseert het natuurgeweld van aardbeving en gedonder dat met Christus’ dood gepaard gaat. Op Paasmorgen wordt die brandende kaars weer teruggeplaatst; zinnebeeld van de verrijzenis, het nieuwe licht.

Welkom!

Beleef, samen met de Schola, in de late (donkere!) vooravond van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag deze drie bijzondere bijeenkomsten; het Triduum Sacrum.

 

Maar ook als u kiest voor één of twee avond(en), bent u natuurlijk van harte welkom.

In de Goede Week bestaan de Donkere Metten uit drie zo genaamde Nocturnen.

De Schola zingt telkens de eerste Nocturne van een bepaalde dag.

Zo duurt elke bijeenkomst maximaal 40 minuten. Let goed op de data en het aanvangsuur!

Plaats:

Sint-Jansbasiliek, Markt in Oosterhout

Data:

Woensdag  5 april om 21.15 uur, de Donkere Metten van Witte Donderdag.

Donderdag  6 april om 21.15 uur, de Donkere Metten van Goede Vrijdag.

Vrijdag  7 april om 21.15 uur, de Donkere Metten van Stille Zaterdag.

 

Schola Cantorum Oosterhout zingt onder leiding van Rudi Oomen.

De toegang is gratis, een vrije gave is van harte welkom!

Vrijdag 9 juni

Gregoriaans Festival in Den Bosch.

Het MFC is met de schola uitgenodigd bij het gregoriaans festival in Den Bosch. Miranda van Bragt heeft ruim 50 leerlingen  van het MFC en het Oelbert en het Stedelijk Gymnasium in Breda enthousiast gemaakt voor deze dag. Na de samenkomst in de Kathedraal werd er een rondgang gemaakt langs de kapellen achter het hoofdaltaar. Na een korte koffiestop met een boschebol. Bezochten we het Zwanebroedershuis in de Hinthamerstraat waar o.a. oude manuscripten lagen met gregoriaanse muzieknotatie. Na een wandeling door de stad kwamen we het klooster van de Franciscanen waar we de workshops voor het maken van een rap door Sena Nykaku hebben gevolgd. Na de workshops was er een warme maaltijd met de leerlingen. Als afsluiting was er een afsluiting in de grote kerk met de uirvoering van de gemaakte raps. Om ongeveer 20.00 uur vertrokken we richting Oosterhout.

Zaterdag 18 november

De Schola verzorgt de viering van de 33e zondagdoor het jaar in het zorgcentrum Oosterheem om   uur

 

Introitus: "Dixit Dominus"

Kyrie: XVIII

Gloria: VIII

Lezing:

Alleluia: "De profundis clamavi at te"

Evangelie:

Overweging:

Credo III:

Voorbede: "Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons"

Offertorium: "De profundis clamavi at te";

Acclamatie: "Loven wil ik U met heel mijn hart, Prijzen uw Naam om uw goedheid en om uw Trouw"

Onzw Vader:

Communio: "Domine, quinque talenta"

Slotlied:      "Zingt voor de heer van liefde en trouw"

Zondag 24 december

De Schola Cantorum Oosterhout verzorgt de viering van de 4e zondag van de Advent in de Kathedraal in Breda.

 

Introitus: 'Rorate caeli';

Kyrie XVII;

Eerste tussenzang: Psalm 121 'Laetatus sum'';

Tweede tussenzang: 'Alleluia, Veni Domini'; 

Acclamatie na het Evangelie: 'Zo spreekt de Heer';

Credo III;

Acclamatie voorbeden: 'Toon ons, Heer, Uw barmhartigheid';

Offertorium: 'Ave Maria';

Sanctus XVII;

Acclamatie consecratie: 'Als wij dan eten van dit brood ;

Onze Vader;

Agnus Dei XVII;

Communio: 'Ecce virgo';

Slotzang: 'Rorate caeli';